Działalność firmy RAIL TRANS sp. z o. o skupia się na usługach realizacji prac inżynierii lądowej oraz przetwarzania kruszyw naturalnych na jej potrzeby.


Firma RAIL TRANS sp. z o. o. oferuje usługi z zakresu:

 Roboty okołotorowe:

 • budowa, modernizacja i rewitalizacja torowisk
 • roboty ziemne
 • roboty melioracyjne
 • demontaż torowisk

 

 Recykling kruszyw:

 • przesiewanie kruszyw na sucho oraz na mokro na wskazane frakcje wraz z oczyszczeniem
 • kruszenie kruszyw naturalnych
 • kruszenie gruzu budowlanego
 • wykonywanie szerokiego asortymentu robót ziemnych na potrzeby realizacji obiektów budowlanych oraz zadań infrastrukturalnych
 • prace związane z wzmacnianiem podłoża gruntowego (wymiany gruntu oraz jego stabilizacje spoiwami hydraulicznymi)
 • rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanychprace załadunkowe i przeładunkowe materiałów sypkich i podkładów kolejowych
 • transport kruszyw naturalnych
 • układanie kostki brukowej oraz montaż ogrodzeń betonowych

Ponadto w ramach naszej działalności prowadzimy prace polegające na oczyszczaniu zakamienionych pól uprawnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.